Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ на "КИВИ ТВ" ООД

Print
Category: Новини

 

 Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

 

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Система за условен достъп за кабелна разпределителна мрежа с 2500 CAM модула - 1 бр.;
Обособена позиция 2 - Система за разпространение на цифрова кабелна телевизия IP формат за 500 крайни абоната - 1 бр.”

 

Декларация на кандидата

Изисквания към офертите

Методика за оценка

Оферта КИВИ ТВ

Проект на договор КИВИ ТВ

Публична покана

Sunday the 16th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg