Най-често задавани въпроси

Print

Имате локална мрежа (LAN), но нямате Интернет


Имате лoкaлнa мрежа (LAN), но нямате Интернет.Успявате да закачите интернет връзката, но не можете да зареждате страници или да теглите файлове. Възможните причини са следните:
- Проблема се е появил веднага след подновяване на месечния Ви абонамент (Решение - свържете се с офиса на фирмата)
- След преинсталация или пренастройка на системата Ви, са въведени грешно DNS сървърите.
- Инсталирали сте или сте пренастройвали защитен софтуер тип Firewall (защитна стена), който не е конфигуриран правилно (Решение - изключете го или го деинсталирайте).
- Вашия интернет браузер не функционира коректно (Internet Explorer) (Решение - инсталирайте си нова версия на (IE) или нов такъв (Opera, Netscape, Mozilla))
- Имате вирус, които пречи на нормалната работа на Вашата операционна система (Решение - Сканирайте компютъра с подходящ и обновен антивирусен софтуер и се свържете със специализиран сервиз)

Имате Интернет, но нямате локална мрежа (LAN)

Принципно този проблем е трудно определим, по простата причина, че не може да имате Интернет, aкo не работи Вашата локална мрежа. Казано накратко Вие се свързвате с Интернет, успявате да зареждате страници и като цяло всичко работи нормално. Възможни причини:
- Възможна причина е инсталирането на програма от типа Firewall (защитна стена), която да е конфигурирана неправилно, в резултат на което да се спира достъпа до локалната мрежа. Много антивирусни програми, като Panda, Norton Antivirus, имат вграден такъв Firewall, който се стартира при инсталирането на програмата. (Решение - Желателно е преди да използвате такава програма, добре да се запознаете с нейното ръководство или да потърсите достатъчно компетентен специалист, който да реши проблема с използването й. Ако все пак не успеете да конфигурирате тази програма, пo-добре преустановете използването и).
- Ресурса (компютъра), с който се опитвате да установите връзка, в момента е недостъпен или не поддържа вида на достъп, чрез който Вие се опитвате да влезете - установете предварително видът за достъп до даден компютър "\\10.Х.Х.Х" или "http://" и "ftp://" .
- Нямате необходимото рутиране към избрания компютър или избрания компютър към Вас

Нямате Интернет и локална мрежа (LAN)

В този случай не можете да влизате в Интернет, не можете да теглите файлове и не можете да зареждате безплатните страници без да влизате в Интернет.
Възможни проблеми и решения:
- Забранили сте си мрежовата карта (за потребители с операционна система Windows 2000/XP/2003). Това е най-често срещания проблем. Получава се по невнимание от страна на потребителите.  Решение - ако забележите, че мониторчетата са изчезнали направете следното:
 Щракнете с десен бутон на мишката върху „Local Area connection"  и ако на менюто, което излиза най-отгоре, пише "Enable"(Разреши) щракнете там с левия бутон на мишката. (Това трябва да реши проблема.)
- Възможно е при евентуално преинсталиране на операционната система и/или при ново въвеждане на настройки да е допусната грешка.
- Вашата мрежова карта не функционира правилно или не работи. Проблемът може да се появи при:
- замяна на мрежовата карта (Решение - свържете се с офиса на фирмата за регистриране на новото мрежово устройство);
- токов удар, причинен от гръмотевични бури, авария в ел. захранването или намеса на електротехник (Решение - Изключете захранването на компютъра от електрическата мрежа за около 30 секунди, след което отново възстановете подаването на ел. енергия);
- липса на драйвери или неправилно инсталирани такива;
- при поставяне на допълнително устройстово (напр. звукова карта).
В последните два случая можете да се консултирате с оторизиран сервиз (желателно е ако компютърът Ви е в гаранция), или човек достатъчно компетентен да разреши проблема Ви.
- Имате пусната програма от типа firewall (защитна стена, служеща за спиране на хакерски атаки, получаването на спам, защита на e-mail и др.), която е конфигурирана неправилно (Решение - При това положение би било добре първоначално да я спрете и да прочетете упътванията към нея преди да подновите използването и).
- В близост до Вас да се извършва включване на нов потребител, което да налага малки промени в мрежата. В този случай достъпът Ви ще се разреши автоматично във възможно най-кратък срок.
- В резултат на възникнала авария или чрез злонамерени действия настоящата мрежа да е повредена, поради което да не функционира правилно. Ако имате основания да смятате, че случаят е такъв, моля свържете се възможно най-бързо със служителите на Киви нет.

Sunday the 16th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg