Кабелен интернет

Print

 НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ ФИРМА "КИВИ ТВ"

 GPON

 • Интернет технология на бъдещето, вече във нашия град.
 • НОВОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ И ДОРИ ЗА ЕВРОПА
 • Фирма „КИВИ” с помоща на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 стартира изграждането на ИНОВАТИВНА система за пренос на данни и за разпространение на криптирани HDTV телевизионни програми

Какво представлява GPON?


 • Твой личен интернет:
 • Единствената оптична интернет мрежа, при която оптичното влакно  директно свързва централата с всяко домакинство и по трасето няма междинни устройства и медни кабели. GPON не е само включване на клиента с оптично влакно към интернет мрежата, това е изцяло нова системата, позволяваща надеждно и прецизно разпределение на интернет трафика. Така всеки потребител може да се възползва от пълното качество на услугата, без да се влияе по никакъв начин от останалите потребители.
 • Висока скорост на връзката Скорости до 1000Mbit на краен клиент
 • Надеждна интернет връзка: Не се влияе от електричество и от гръмотевична дейност

За разлика от традиционните варианти за пренос на информация, през оптичните кабели не протича електричество. Те не се влияят от климатичните условия, околната среда или натоварения трафик. Оптичните кабели пренасят данните посредством светлина на огромни разстояния, без това да се отрази на качеството.

 • Технология на бъдещето:

До сега тази технология се е използвала само за корпоративни клиенти и то предимно до 100Mbit, сега в нашата фирма ви предлагаме реална скорост над 100Мbit. Оптичната мрежа PON е енергоспестяваща и не замърсява околната среда. Тя има капацитет да поеме огромен пренос на информация и да отговори на бъдещите предизвикателства на световната мрежа.

Кaкво ще струва включването към системата GPON?

 • 20 лв. за нови абонати на Киви ТВ ООД
 • Напълно БЕЗПЛАТНО за всички настоящи клиенти на Киви ТВ ООД
 • Напълно БЕЗПЛАТНО получавате устройство ONU с вграден WI-FI рутер

Как мога да се включа към системата GPON?

 • Включването ще се извърши по предварително направен график от Киви ТВ ООД за районите на гр. Севлиево описани на www.kivitv.bg
 • Необходимо е да се запишете и да изчакате редът си за да бъдете включени с оптично влакно от техническите ни групи

Защо GPON?

 • оптично влакно, в пъти по-тънко от стандартния меден кабел
 • надеждна връзка- не се влияе от бури и гръмотевици
 • не се влияе от останалите потребители - пълен капацитет на услугата
 • без допълнителни дупки - възможност кабела да влиза в дома през съществуваща домофона или друга инсталацията
 • сигурност за компютъра и мрежовата карта - PON не се влияе от външните климатични условия
 • не излъчва електромагнитни вълни, които вредят на хората, за разлика от безжичните мрежи и от стандартните медни мрежи

За повече информация: www.kivitv.bg  в центъра ни за работа с клиенти на пл. „Свпбода” 8; Телефон за връзка 30915 или 0896664701

PON / Пасивни оптични мрежи

                                                                                                                       

Ние кандидатствахме по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и спечелихме съфинансиране на проекта ни «Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „Киви ТВ” ООД»  с номер BG161PO003-2.1.13-0021-0001

при който се очаква значително повишаване качеството на услугите ни. Основната ни придобивка по този проект е  изграждане на оптична мрежа с технологията PON (Passive Optical Network,) Пасивната оптична мрежа.

(Passive Optical Network,) Пасивната оптична мрежа.

 

Оптиката се използва в комуникационните мрежи повече от 30 г., но до преди едно десетилетие се е използвала главно за оптични магистрални трасета за пренос на транзитните комуникации между градове, държави и континенти. Едва от скоро тя навлиза при изграждането на гръбнак за градски мрежи, като крайните клиенти се свързват през LAN и коаксиални кабелни мрежи, така наречените хибридни мрежи.

При тези мрежи (пр. оптично-медна) каквато в момента използва Фирма Киви ТВ,  широчината на канала за пренос на данни е далеч по-малка от мрежите, които са изградени изцяло от оптика. Изцяло оптичнa мрежa, до сега много рядко  се е използвала да доставя сигнал директно до дома, поради трудното изграждане и високата себестойност на съоръженията. Но поради някой основни недостатъци на тези хибридни мрежи, като влияние от прекъсване на електрозахранване, повреди в електронното оборудване по трасето (в нашата фирма се използват над 2000 елктрони компонента по трасето) и много голяма вероятност от поражения при гръмотевични бури, фирмата ни взема решение да инвестира в нова технология ПОН (Пасивната оптична мрежа). Тази технология е базирана  point-to-multipoint, fiber to the premises мрежова архитектура, в която пасивни (не захранени) оптични сплитери се използват за да позволят единствено оптично влакно да обслужва множество точки на достъп, типично 64. ПОН се състои от Optical Line Termination (OLT) от страната на оператора в главната станция и множество Optical Network Unit (ONU) устройства от страната на потребителите. Downstream сигналът се транспортира споделено до всяко устройство на оптичното влакно. Използва се криптиране за да се предпазят данните от подслушване. OLT устройството "нагажда" ONU-тата във времето, за да им подсигури слотове, и да предпази от колизия.

Фирма Киви ТВ въвежда в експлоатация най-новата разновидност на ПОН,  базиран на последните стандарта  ITU-T G.984 GPON (Gigabit PON) с ресурс на връзката до 1000Мbit за краен клиент,  за който си проект на фирмата  е издадено удостоверение за иновативна технология от Българската Академия на Науките (БАН) . GPON е специфициран на скорости от 2.4Gbps (2488 Mbps) и downstream и 1.2Gbps (1244 Mbps) upstream. Пасивната оптична мрежа (GPON) е от типа точка до много точки, като осигурява оптично свързване и използва най-качествените оптични сплитери без електрическо захранване PLC. Нововъведението в тази технология е, че тя използва само оптична връзка до всяка крайна точка - домакинство или офис. На практика, достъпът и преносът, които осигурява изпреварват съдържанието, т.е. преносната среда е с неограничен капацитет. Предимствата на GPON технологията която въвеждаме, включват възможности за интегрирано предоставяне на HDTV телевизия, високоскоростен интернет,  телефонни услуги, видео-наблюдение,охрана по домовете и други услуги с много високо качество  през една и съща платформа. Поради оптичната среда на потребителя се гарантира много по-високата стабилност на мрежата при лоши метеорологични условия и гръмотевични бури, тъй като оптичното влакно не се влияе от електрически смущения и не зависи от междинно електрозахранване по трасето. Предимство е и, че изградената  по този начин мрежа „чрез директно оптично влакно” на потребителя се осигурява изключително широк канал за преноса на данни поради това, че влакното не се споделя с други потребители на мрежата и това позволява да не се правят никакви  компромиси с качеството на предлаганите услуги. Клиентските устройства ONU са интелигентни, със широк диапазон от настройки управлявани от сложен софтуер, което позволява гарантирано предварителното урегулиране и заделяне на необходимия ресурс за услугите. Оптичните магистрали и трасета от техническия център на фирмата ни до крайните абонати са изцяло и единствено в специално изградените за това собствени подземни канални мрежи.
         Освен това, пасивната оптична мрежа е „зелена“ – тя не зависи от електрозахранване, не използва енергия за мрежови устройства по линията, и отпада необходимостта от много електронни устройства и медни LAN кабели. Реализираната чрез PON технология оптична среда може още да увеличава капацитета си с подмяна само на крайните устройства, което е и инвестиция в близкото бъдеще, което ще наложи използването на услуги като ТВ програми с ултра-висока резолюция UHDTV, 3D, холографична телевизия с висока разделителна способност и игри (продукти и проекти, които се подготвят в електронната индустрия за крайни потребители).

 PON / Пасивни оптични мрежи

                                                                                                                       

Ние кандидатствахме по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и спечелихме съфинансиране на проекта ни «Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „Киви ТВ” ООД»  с номер BG161PO003-2.1.13-0021-0001

при който се очаква значително повишаване качеството на услугите ни. Основната ни придобивка по този проект е  изграждане на оптична мрежа с технологията PON (Passive Optical Network,) Пасивната оптична мрежа

  Фирма „КИВИ ТВ” ООД е с регистрация по обща лицензия за изграждане на
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предлага високоскоростен достъп
до интернет с динамични и гарантирани параметри, ползвайки изцяло наземни
интернет-канали с осигурен back-up по независими оптични линии.
Услугите за крайни потребители се предлагат чрез 100 мегабитов FTP кабел
посредством изградена оптична мрежа с гарантирано качество.
Има възможност за включването на абонати директно с оптичен кабел (Fiber to Home) .
За повече информация се свържете с офиса на фирмата
.

 

„КИВИ ТВ” ООД акцентира върху сгъстяването на оптичната мрежа с цел подобряване
 на качеството и скоростта на предлаганите услуги . Фирмата е най-големия
лицензиран доставчик на кабелен Интернет в град Севлиево. Днес ние сме
най-големият и най-напреднал в технологично отношение кабелен оператор,
разполагащ със собственна подземна комуникационна система базирана
основно на висококачественни оптични кабели.

Eкипът ни се стреми да предоставя качествени и разнообразни Интернет услуги
и решения в зависимост от конкретните потребности на всеки клиент, при това
на разумна цена. Целта ни е не просто да продаваме услуги, а да осигурим
цялостни Интернет решения за Вас и Вашия бизнес.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИНТЕРФЕЙСА
 Във връзка с изискванията на Закона за електронните съобщения и отчитайки 
изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията за публикуване-
предоставяме следната информация:

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНТЕРФЕЙСИТЕ НЕОБХОДИМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА
КРАЙНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ АБОНАТНИ УСТРОЙСТВА КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА
ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА Киви ТВ ООД РАЗРАБОТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА
С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ . 272 и ЧЛ. 273 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

В съответствие директивите на:
1999/5/EC Radio Equipment
and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE Directive
ETSI EG 201 730-1, Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC (R&TTE);
Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and common aspects.
ETSI EG 201 730-4, Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2;
Guidelines for the publication of interface specifications;
Part 4: Broadband multimedia cable network interfaces
 Поддържат се следните типове физически интерфейси за свързване на 
крайни електронни съобщителни устройства към мрежата на Киви ТВ ООД

Fast Ethernet:
 • 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m), IEEE 802.3u

Gigabit Ethernet:
 • 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab
 • 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z
 • 1000Base-BX-D (single-mode, single fiber, Tx:1550nm Rx:1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z
 • 1000Base-BX-U (single-mode, single fiber, Tx:1310nm Rx:1550nm, 10/20km), IEEE 802.3z
 • SFP (SFP MSA , INF-8074i)
 • GBIC (GBIC MSA, INF-8053)

При кабелна телевизия:
 • RF конектор F3/8" - IEC 169-2, Female
 • RF конектор F3/8" - IEC 169-2, Male
 • коаксиален кабел RG-6/U
 • Прилагат се препоръки ITU-T К.27, К.35, К.40 и К.41
Sunday the 16th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg