Най-често задавани въпроси

Print

1. Имате локална мрежа (LAN), но нямате Интернет.

Решение :Имате лoкaлнa мрежа (LAN), но нямате Интернет.Успявате да закачите интернет връзката, но не можете да зареждате страници или да теглите файлове. Възможните причини са следните:
- Проблема се е появил веднага след подновяване на месечния Ви абонамент (Решение - свържете се с офиса на фирмата)
- След преинсталация или пренастройка на системата Ви, са въведени грешно DNS сървърите .
- Инсталирали сте или сте пренастройвали защитен софтуер тип Firewall (защитна стена), който не е конфигуриран правилно (Решение - изключете го или го деинсталирайте).
- Вашия интернет браузер не функционира коректно (Internet Explorer) (Решение - инсталирайте си нова версия на (IE) или нов такъв (Opera, Netscape, Mozilla))
- Имате вирус, които пречи на нормалната работа на Вашата операционна система (Решение - Сканирайте компютъра с подходящ и обновен антивирусен софтуер и се свържете със специализиран сервиз)

2.Имате Интернет, но нямате локална мрежа (LAN).

Принципно този проблем е трудно определим, по простата причина, че не може да имате Интернет, aкo не работи Вашата локална мрежа. Казано накратко Вие се свързвате с Интернет, успявате да зареждате страници и като цяло всичко работи нормално. Възможни причини:
- Възможна причина е инсталирането на програма от типа Firewall (защитна стена), която да е конфигурирана неправилно, в резултат на което да се спира достъпа до локалната мрежа. Много антивирусни програми, като Panda, Norton Antivirus, имат вграден такъв Firewall, който се стартира при инсталирането на програмата. (Решение - Желателно е преди да използвате такава програма, добре да се запознаете с нейното ръководство или да потърсите достатъчно компетентен специалист, който да реши проблема с използването й. Ако все пак не успеете да конфигурирате тази програма, пo-добре преустановете използването и).
- Ресурса (компютъра), с който се опитвате да установите връзка, в момента е недостъпен или не поддържа вида на достъп, чрез който Вие се опитвате да влезете - установете предварително видът за достъп до даден компютър "\\10.Х.Х.Х" или "http://" и "ftp://" .
- Нямате необходимото рутиране към избрания компютър или избрания компютър към Вас

3.Нямате Интернет и локална мрежа (LAN)

В този случай не можете да влизате в Интернет, не можете да теглите файлове и не можете да зареждате безплатните страници без да влизате в Интернет.

Възможни проблеми и решения:

- Забранили сте си мрежовата карта (за потребители с операционна система Windows 2000/XP/2003). Това е най-често срещания проблем. Получава се по невнимание от страна на потребителите. Вместо да се разкачи интернет връзката се забранява мрежовата карта, тъй като иконките (две малки мониторчета) в десният долен ъгъл на екрана (непосредствено до часовника) са напълно еднакви за интернет и локалните връзки, с единствената разлика, че ако щракнете с десен бутон на мишката върху тях на VPN (интернет) връзката ще пише "Disconnect" (прекъсни,разкачи), а на LAN връзката "Disable"(забрани). (Решение - ако забележите, че тези мониторчета са изчезнали или имате подозрение , че вашият случай е такъв направете следното:

След което щракнете с десен бутон на мишката върху „Local Area connection" и ако на менюто, което излиза най-отгоре, пише "Enable"(Разреши) щракнете там с левия бутон на мишката. (Това трябва да реши проблема.

- Възможно е при евентуално преинсталиране на операционната система и/или при ново въвеждане на настройки да е допусната грешка.

- Вашата мрежова карта не функционира правилно или не работи. Проблемът може да се появи при:

- замяна на мрежовата карта (Решение - свържете се с офиса на фирмата за регистриране на новото мрежово устройство);

- токов удар, причинен от гръмотевични бури, авария в ел. захранването или намеса на електротехник (Решение - Изключете захранването на компютъра от електрическата мрежа за около 30 секунди, след което отново възстановете подаването на ел. енергия);

- липса на драйвери или неправилно инсталирани такива;

- при поставяне на допълнително устройстово (напр. звукова карта).

В последните два случая можете да се консултирате с оторизиран сервиз (желателно е ако компютърът Ви е в гаранция), или човек достатъчно компетентен да разреши проблема Ви.

- Имате пусната програма от типа firewall (защитна стена, служеща за спиране на хакерски атаки, получаването на спам, защита на e-mail и др.), която е конфигурирана неправилно (Решение - При това положение би било добре първоначално да я спрете и да прочетете упътванията към нея преди да подновите използването и).

- В близост до Вас да се извършва включване на нов потребител, което да налага малки промени в мрежата. В този случай достъпът Ви ще се разреши автоматично във възможно най-кратък срок.

- В резултат на възникнала авария или чрез злонамерени действия настоящата мрежа да е повредена, поради което да не функционира правилно. Ако имате основания да смятате, че случаят е такъв, моля свържете се възможно най-бързо със служителите на Киви нет.

Friday the 19th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg