НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ „КИВИ ТВ”

Print
Category: Новини

 

ES

 

Фирма Киви кандидатства по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 и спечели съфинансиране по проекта ни
«Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „Киви ТВ” ООД»
с Ин. номер BG161PO003-2.1.13-0021-0001.

През декември месец 2012 стартира часта от проекта ни за изграждане на
„Система за разпространение на MPEG кодирани телевизионни програми по кабелна
мрежа с възможност за криптиране и поддръжка на HDTV”

Целите на проекта са следните:
 • Инсталиране на нова главна станция с възможност за криптиране на ТВ програми гледани
  директно на телевизионните приемници с вградени DVB/С-тунери
 • Инсталиране и настройка на модули в главната станция за транслиране на ТВ програми
  с висока резолюция (HDTV)
 • Подсигуряване на всички абонати (не разполагащи с приемник) безплатно със цифров
  приемник на SDTV или HDTV
 • Обновяване и оптичната мрежа за пренос на ТВ сигнал чрез осигуряване на всяка
  мрежова точка с оптичен сигнал
 • Подмяна на всички съществуващи усилватели на ТВ сигнал с ново поколение оптични
  преобразователи (NOD)
 • Възможност за автоматична настройка и преподреждане на ТВ програми при телевизионните 
 • приемници с вградени DVB/С-тунери по стандарта
  LCN /logical channel number/ ( опцията за локален номер на канал)

 

Очаквани резултати от проекта:

 • Значително повишаване качеството на услугите ни
 • Добавяне на нови услуг
 • Възможност за включване на повече ТВ програми
 • Изграждане на ново поколение оптична мрежа с възможност за предоставяне на оптичен сигнал до краен клиент
 • Гарантиран достъп на всеки клиент до цифровите ТВ програми на Киви
Sunday the 16th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg